ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN, GARANTIE EN HERROEPING (ART.4) 

adres : Herkkantstraat 47-3540 Herk-de-Stad 

Tel : +32 13 55 1 684

Email : info@asperges.be 

Ondernemingsnummer : 0892.844.220 

Bank: BE 26 7350 1843 4129

Asperges.be is een merknaam van Agrobelle BVBA. Elke aankoop op de website van www.asperges.be is onderhavig aan volgende algemene verkoopsvoorwaarden die de koper verklaart te aanvaarden zonder enige reserve als hij van de dienst van Asperges.be gebruik maakt. 

 1. Bestelling 

De koper plaatst zijn/haar bestelling op de website Asperges.be en volgt de aangeduide procedure. Het automatisch opslaan van de gegevens via de website Asperges.be heeft als gevolg dat deze gegevens gelden als bewijs voor de aard, de inhoud en de datum van bestelling. Het online bevestigen van de bestelling geldt als elektronische ondertekening die tussen Asperges.be en de Koper, dezelfde juridische waarde heeft als een geschreven handtekening. De verkoop wordt effectief vanaf het moment van bevestiging van de bestelling door asperges.be . Deze bevestiging houdt in : een overzicht van de bestellingen, het leveradres, het adres van asperges.be waarop de koper eventuele klachten kan formuleren; bij gebrek kan ook een rechtsgeldig betaalde factuur worden voorgelegd voor zover de bank van de koper de betaling heeft aanvaard. Asperges.be behoudt zich de mogelijkheid voor om bepaalde producten of bestellingen niet te bevestigen. Gezien de specificiteit van de producten die seizoensgebonden zijn, is het altijd mogelijk dat bepaalde producten niet of niet tijdig geleverd kunnen worden. Asperges.be zal hierover de klant informeren op het moment van de levering en zal steeds een alternatief of een terugbetaling van het ontbrekende product voorstellen. 

 1. Prijs 

De prijzen staan aangeduid in euro’s, BTW inbegrepen en zijn slechts geldig op het moment van de bestelling. De prijzen kunnen op elk moment door asperges.be gewijzigd worden. Enkel de prijs op de wesbite van asperges.be is geldig tussen partijen. U betaalt de prijs die geldt op de dag van de reservering. U kan slechts enkel op de dag van de reservering gebruik maken van de geldige waardebonnen, promoties of kortingen. 

 1. Betalingswijzen 

Om te betalen, beschikt de Koper over verschillende betalingswijzen die aangeduid staan op het moment van de bestelling. De online betaling gebeurt via het online betalingsplatform MOLLIE (betaalmogelijkheden: bancontact, credit card, kbc, belfius, PayPal, sofort) in een beveiligde omgeving (https protocol en cryptage sleutel). De bestelling die door de Koper bevestigd wordt zal slechts definitief doorgaan als de online betaling door het betalingsplatform definitief wordt goedgekeurd. 

Asperges.be behoudt zich het recht voor niet te leveren indien een bestelling of levering niet betaald is via het platform of in geval van geschillen tussen asperges.be en de koper. 

 1. Kosten, timing en leveringsvoorwaarden

Per bestelling zal een optionele leveringskost, indien van toepassing, worden aangeduid op het moment dat de koper zijn bestelling afsluit. Ze bedraagt 10.5 EUR per levering. De leveringskosten kunnen door de koper niet worden betwist omdat hij ze bij de bevestiging van zijn bestelling ter kennis heeft genomen. De bestellingen kunnen doorgegeven worden tot , ten laatste middernacht, voor een voorziene leverdag 2 dagen later. Per week  zijn er maximaal 5 leverdagen en minimaal 2 leverdagen per gemeente op het Belgisch grondgebied afhankelijk van de gemeente waar de levering plaats zal vinden. Leverdagen die standaard niet te kiezen zijn: zondag,maandag en feestdagen. De producten worden geleverd op het adres aangeduid door de koper op het moment van de bestelling. De koper dient de levering na te kijken en aan Asperges.be eventuele verpakkingsproblemen te signaleren, alsook de ontbrekende producten binnen de 24u na levering op volgend adres: info@asperges.be.    

Asperges.be kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan of kwaliteitsverlies van de producten indien U niet aanwezig bent op het voorziene tijdstip van levering. Uw producten blijven beschikbaar en zullen automatisch voor een 2e keer aangeboden worden op de eerstvolgende leverdag. Indien U ook op deze 2e aanbieding niet aanwezig bent zal uw bestelling vernietigd worden. Indien er misbruik wordt gemaakt van de diensten van Asperges.be of indien U meerdere keren afwezig bent op het moment van levering, behouden wij ons het recht voor om Uw account te blokkeren en/of andere maatregelen te treffen om onze rechten te vrijwaren. 

Asperges.be kan jammer genoeg geen herroepingsrecht toestaan voor de verse producten (zie uitzonderingen in art VI. 53.). 

Voor alle anderen producten met een lange houdbaarheid is dit wel mogelijk. Mocht de koper merken dat deze producten niet conform zijn, blijft de wettelijke garantie van toepassing. U kan dit melden op info@asperges.be. 

 1. Conformiteit

De koper erkent alle informatie mbt het product vóór zijn aankoop te hebben gelezen en erkent dat het product conform is aan zijn bestelling. Zelfs al wordt de informatie zo zorgvuldig mogelijk door ons voorgesteld op de website, toch kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor incomplete, foute of voorbijgestreefde informatie. De foto’s online illustreren de online catalogus en zijn niet contractueel. Sommige elementen op de foto zijn niet in de prijs inbegrepen. Op elk moment kunnen foto’s gewijzigd worden en asperges.be  kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een niet conforme foto. Asperges.be verschaft aan de Koper de beste geschatte waarde van het gewicht van een vers product, maar gezien de natuur van deze producten is het mogelijk dat het gewicht in de realiteit lichtjes positief of negatief verschilt. 

 1. Contractuele wijzigingen 

Wij behouden ons het recht voor deze verkoopsvoorwaarden op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Elke bestelling die is uitgevoerd na de wijziging van deze voorwaarden veronderstelt de automatische aanvaarding van deze nieuwe voorwaarden. 

 1. Verantwoordelijkheid 

De Koper heeft ter kennis genomen dat de verantwoordelijkheid van asperges.be ten allen tijde beperkt is tot het bedrag van de bestelling, wat ook de natuur van de schade moge zijn. In geval van niet uitvoering of gedeeltelijke uitvoering van de verkoop, zal asperges.be niet verantwoordelijk worden gesteld indien de gebrekkige uitvoering te wijten is aan de koper zelf of aan een onvoorspelbaar en onoplosbaar voorval dat te wijten is aan een derde of in geval van overmacht. Bovendien zal asperges.be niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor elke schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van het verkochte product. Asperges.be is niet verantwoordelijk voor eventuele ontoegankelijkheid van de website en de eventuele gevolgen hiervan. Asperges.be kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor schade of andere incidenten die zouden kunnen voorkomen aan het informaticamateriaal of aan de gegevens die zijn opgeslagen op de computer of device van de gebruiker op het moment van de online toegang tot de website of tijdens het bezoek op één van de pagina’s van de site, alsook tijdens het downloaden van files en andere die van de website afkomstig zijn. In het bijzonder is Asperges.be niet verantwoordelijk voor het doorgeven van informatica virussen via zijn website. Asperges.be is niet verantwoordelijk voor het frauduleuze gebruik van zijn omroepwijzen en kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor een eventuele intrusie in zijn IT-systemen of voor het stelen van gegevens via zijn systeem, gezien het feit dat asperges.be alles in zijn werk stelt om zich te behoeden van dergelijke onrechtmatige intrusies. De webpagina’s die zich buiten de domeinnaam https://www.asperges.be bevinden en in het bijzonder de pagina’s waarnaar de gebruiker kan doorverwezen worden via hyperlinks vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de eigenaars van desbetreffende wegpagina’s. Wij engageren ons om Uw gegevens enkel te gebruiken om U communicaties te versturen ivm asperges.be en/of de correcte afhandeling van het contract te verzekeren. Indien U per email wenst op de hoogte te worden gehouden, dient U ons Uw mailadres te geven. Uw gegevens komen terecht in onze klantenlijst en worden vertrouwelijk behandeld. U mag ook weigeren dat asperges.be u mails verstuurt. U hoeft gewoon de juiste vakjes aan- of af te vinken. Voor meer informatie verwijzen wij naar ons Privacy-charter op onze website www.asperges.be 

 1. Bewijslast 

De IT-journalen of « logs » die door onze IT systemen worden verwerkt, worden als geldig bewijsmateriaal aanvaard tussen partijen(bewijs van bestellingen, elektronische communicatie, betalingen,…). 

 1. Ondeelbaarheid

 Indien één van de artikelen van deze verkoopsvoorwaarden om één of andere reden teniet wordt verklaard, verklaren partijen zich akkoord dat de andere artikelen geldig blijven. Het feit dat asperges.be eventueel zou afzien van haar recht om één van de artikelen volledig toe te passen, mag niet betekenen dat asperges.be stilzwijgend afstand doet van al haar rechten en zal asperges.be steeds de mogelijk bieden om later op deze voorwaarden terug te kunnen komen. 

 1. Klachten

Klachten in verband met online aankopen dienen steeds binnen de 24u na levering van de bestelling te worden ingediend. Elke klacht kan per mail verstuurd worden op info@asperges.be en moet de nodige referenties over de betrokken artikelen bevatten, alsook de leverdatum en de exacte motieven van de klacht. 

 1. Toepasbaar recht en bevoegde rechtbank

 In geval van geschillen over toepassing van deze voorwaarden, zijn Asperges.be en de koper akkoord om de Belgische rechtspraak te laten gelden en geven ze de bevoegdheid van eventuele uitspraken aan de Rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement Limburg. Het “ODR”-platform van de EU is een website bestemd voor consumenten en professionelen die onlinetransacties verrichten in de EU (grensoverschrijdende of louter nationale transacties). Het is een hulpmiddel om geschillen over onlineaankopen op te lossen, zonder naar de rechter te stappen. Conform art. 14.1 van Verordening (EU) nr. 524/2013U kan U naar volgende link surfen https://webgate.ec.europa.eu/odr/