Vertrouwelijkheid van de gegevens en privacy charter van Asperges.be

(Versie van 01/01/2021) 

Wij hebben dit charter opgesteld omdat we je bij Asperges.be heel duidelijk willen informeren over de manier waarop wij jouw gegevens gebruiken binnen Asperges.be In dit charter lees je in detail welke stappen wij ondernemen om je privacy te vrijwaren en hoe je op elk moment kan tussenkomen. Dit charter is van toepassing op alle communicatiemiddelen van Asperges.be (mail, telefoon, GSM, email, whatsapp,…)

Welkom op www.Asperges.be  

Uw privacy is voor ons een belangrijk onderwerp. In deze privacyverklaring kunt u kennis nemen welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij hier mee om gaan. Asperges.be is een merk van Agrobelle BVBA (Herkkantstraat 47, 3540 Herk-de-Stad – BE 0892844220). 

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam, naam van uw bedrijf 
 • E-mailadres 
 • Telefoonnummer 
 •  Adresgegevens 
 • Facturatiegegevens 
 • BTW nummer 
 • Bankrekening nummer
 • Gerichte of sfeerfoto’s voor publicatie op sociale media en PR activiteiten 

Vertrouwelijkheid 

Asperges.be erkent de zorg van de website bezoekers ivm de vertrouwelijkheid van hun gegevens. Wij behandelen je persoonlijke gegevens met de grootste vertrouwelijkheid en met respect van de regels van GDPR. Wij verzamelen persoonlijke informatie slechts voor specifieke en wettelijke doeleinden. 

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR) 

Waarom we gegevens nodig hebben

 Asperges.be verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen: 

 • Het afhandelen van uw betaling 
 • Verzenden van onze nieuwsbrief 
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten  
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken  
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren 
 • Asperges.be analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 
 •  Asperges.be verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Hoe lang we gegevens bewaren 

Asperges.be zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 U hebt recht op volgende bescherming: 

 • Wil je toegang, aanpassing, update, of verwijdering van je persoonlijke informatie, kan je op elk moment mailen naar info@asperges.be 
 • Wij gebruiken je naam, adres en telefoongegevens louter voor onze leveringen. De servers waarop deze gegevens zijn opgeslagen garanderen voldoende veiligheid en hanteren de strengste regels volgens de GDPR. 
 • U kan op elk moment uitschrijven van onze marketing communicaties. Klik op “unsubscribe” of “uitschrijven”, een link onderaan elke marketing email die je krijgt. Zit je nog met vragen, neem contact op via info@asperges.be. 
 • Zelfs al hebben we, met jouw toestemming, je gegevens verwerkt, staat het je natuurlijk vrij om op elk moment deze toestemming te weerleggen, zonder dat dit enige afbreuk doet aan je rechten. 
 •  Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij een “data protection authority” in verband met het verkrijgen en gebruik van je persoonlijke data. 

Gebruik 

Wij verzamelen je emailadres om je te informeren over onze activiteiten. In elke nieuwsbrief vind je de mogelijkheid om je uit te schrijven of je gegevens aan te passen. 

Engagement – Delen met anderen 

Wij communiceren jouw vertrouwelijke gegevens enkel aan derden die deze informatie nodig zouden hebben om een welbepaalde missie uit te voeren die wij hen expliciet aangevraagd hebben. (bv emailing via mailchimp, bv. levering via koerierdienst,…) Deze derden mogen jouw informatie enkel gebruiken in het kader van die specifieke activiteiten en zullen ze geenszins elders mogen gebruiken. Deze derde zal nooit toegang krijgen tot persoonlijke gegevens, aankoopinformatie of navigatie-informatie.

Asperges.be zullen je persoonlijke gegevens nooit verkopen of huren aan derden voor commerciële doeleinden. Wij behandelen jouw gegevens als vertrouwelijke informatie. 

Cookies 

Wij gebruiken cookies om Uw ervaring op onze website te verbeteren. Een cookie is een informatie die onze website plaatst op de harde schijf van jouw computer ten einde jouw surfgedrag op onze website te volgen. Een cookie laat ook toe je IP adres te herkennen als je onze site opnieuw bezoekt. 

Cookies worden bewaard ten einde onze website te verbeteren en zo aangenaam mogelijk te maken. Ze worden vooral gebruikt voor commerciële doeleinden, maar ook om aan te duiden vanuit welk land je surft en bv de juiste taal meteen voor te stellen. 

Informatie over hoe cookies verwijderen of controleren vind je hier : www.aboutcookies.org. Wel even opletten dat, als je de cookies deactiveert op je computer, je surfplezier op onze website wel eens wat minder zou kunnen zijn. 

Jouw rechten 

Je hebt recht tot toegang tot je persoonlijke gegevens, je gegevens ten alle tijde te verbeteren of te verwijderen, je uit onze mailing lijst uit te schrijven of je uit te schrijven uit onze website. Stuur hiervoor gewoon een mailtje naar info@Asperges.be. Bij elke mail die je ontvangt, heb je de mogelijk om je uit te schrijven. Een bevestigingsmail zal je worden verstuurd. 

Beveiliging

Asperges.be neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@asperges.be. De GDPR verantwoordelijke is Sofie Maris. Zij zal zo snel mogelijk ingrijpen in geval van datalekken. 

Aanpassing 

Asperges.be behoudt zich het recht voor om deze privacy policy te wijzigen. Via de website wordt U hiervan op de hoogte gebracht. Dank voor je vertrouwen in Asperges.be!